Topos
 

| Meranie kvality

KVALITA

Hodnotenie kvality výrobku.
Kvalita výrobkov má dominantné postavenie a je rozhodujúcim faktorom rozvoja firmy. Na zabezpečenie vysokej úrovne kvality merania výrobkov firma TOPOS TOVARNÍKY a. s. vybudovala klimatizované Kontrolné merné stredisko a kontrolné zóny priamo vo výrobe vybavené najmodernejšími meracími zariadeniami pre:
 • Trojrozmerný prístroj DEA Global Performance, pracovný rozsah 500/1000/700
 • Mobilné 6-osé 3D meracie rameno Romer Absolute Arm 7535,pracovný rozsah 3,5 m
 • Konturograf Perthometer MAHR
 • Drsnomer Mitutoyo SJ-301
 • Povlakomer SONACOAT F
 • Tvrdomer BRINELL BL 1-2
 • Tvrdomer BRINELL HPO 3000
 • Tvrdomer BRIKO VAK DIGITAL 1
 • Tvrdomer HRC CV 600A
 • Mikro tvrdomer VICKERS LM 700 AT
 • Ďalšie komunálne meradlá: digitálne výškomery, digitálne dutinomery, digitálne mikrometre, pasametre ap.
 
Historia