Topos
 

| Oddelenie projekcie

V popredí našej pozornosti je zákazník. Jeho obsluha začína nápadom. Cez projekciu, výskum, vývoj a výrobu smeruje dodávka klientovi. Projekcia pripravuje konštrukčnú a technologickú dokumentáciu pre výrobu. V súlade s víziou a stratégiou firmy vyvíja vlastný výrobok. Konštruktéri pracujú so softwarom umožňujúcim 3D modelovanie dielcov a vytváranie výkresovej dokumentácie. Technológovia využívajú popri tvorbe technologickej dokumentácie a programovaní NC a CNC strojov moderný CAM systém. Cieľom je znížiť dĺžku výrobného času vyrábaných dielov, eliminovať riziko programátorských chýb a zvýšiť celkovú produktivitu. Plnenie stanovených cieľov dosahujeme prostredníctvom riadenia ľudí s využitím synergického efektu. Za najcennejšiu devízu pokladáme zodpovednosť a precíznosť zamestnancov.
Oceňujeme samostatnosť a tvorivosť, čím otvárame priestor pre ich sebarealizáciu.Projekcia
 
Historia