Topos
Budova

 

| Štruktúra spoločnosti

Predstavenstvo

 • Ing. Martin Koreň - predseda predstavenstva
 • Ing. Michal Ňuchalík - člen predstavenstva
 • Peter Závodský - člen predstavenstva

Dozorná rada

 • Ing. Andrej Konkoľ
 • Ing. Marek Marcinek
 • Ing. Zuzana Michalcová

Manažment spoločnosti

 • Generálny riaditeľ
 • Obchodný riaditeľ
 • Výrobno-technický riaditeľ
 • Riaditeľ úseku ekonomiky a prevádzky
 • Riaditeľ úseku kvality