Topos
Pracovnik

 

| Zameranie výroby

Naša spoločnosť vyrába komponenty pre poľnohospodárske stroje a hydraulické zariadenia. Sme dodávateľom pre viaceré svetové firmy zvučných mien. Vychádzame z bohatej tradície strojárstva na Slovensku a v Topoľčianskom regióne.

Komponenty pre poľnohospodárske stroje
Zvárané skupiny a komponenty pre traktory, nákladné automobily, stavebné stroje a iné mechanizmy. Výroba prebieha na moderných počítačom riadených strojoch pre delenie materiálu, opracovanie materiálu a zváranie. Súčasťou divízie je aj linka pre tepelné spracovanie.

Komponenty pre hydraulické zariadenia
Stavebné stroje a iné diely pričom je dôraz kladený na mechanické opracovanie. Výroba prebieha na CNC strojoch a tiež jednoúčelových automatoch.