VÝROBA

ZAMERANIE VÝROBY

Naša spoločnosť vyrába komponenty pre poľnohospodárske stroje a hydraulické zariadenia. Sme dodávateľom pre viaceré svetové firmy zvučných mien. Vychádzame z bohatej tradície strojárstva na Slovensku a v Topoľčianskom regióne.

Komponenty pre poľnohospodárske stroje
Zvárané skupiny a komponenty pre traktory, nákladné automobily, stavebné stroje a iné mechanizmy. Výroba prebieha na moderných, počítačom riadených strojoch pre delenie materiálu, opracovanie materiálu a zváranie. Súčasťou divízie je aj linka pre tepelné spracovanie.

Komponenty pre hydraulické zariadenia
Stavebné stroje a iné diely, pričom je dôraz kladený na mechanické opracovanie. Výroba prebieha na CNC strojoch a tiež jednoúčelových automatoch.

ODDELENIE PROJEKCIE

V popredí našej pozornosti je zákazník. Cez projekciu a výrobu smeruje dodávka klientovi. Projekcia pripravuje konštrukčnú a technologickú dokumentáciu pre výrobu detailov súčiastky a prípravkov pre obrábanie a zváranie.

Konštruktéri pracujú so softvérom umožňujúcim 3D modelovanie dielcov a vytváranie výkresovej dokumentácie. Technológovia využívajú popri tvorbe technologickej dokumentácie a programovaní NC a CNC strojov moderný CAM systém. Cieľom je znížiť dĺžku výrobného času vyrábaných dielov, eliminovať riziko programátorských chýb a zvýšiť celkovú produktivitu.

Plnenie stanovených cieľov dosahujeme prostredníctvom riadenia ľudí s využitím synergického efektu. Za najcennejšiu devízu pokladáme zodpovednosť a precíznosť zamestnancov.
Oceňujeme samostatnosť a tvorivosť, čím otvárame priestor pre ich sebarealizáciu.

projekcia

MOŽNOSTI VÝROBY

 • Nožnice CNTA 2000/4
 • Pásová píla Bomar GA 330NC
 • Pásová píla Lexas
 • Pásová píla ARG290
 • Pásová píla Kasto
 • Messer Multitherm ECO
 • Trulaser 3030 + Trulaser 3030 s rotolasom
 • Ohýbačka trubiek XOTH 114 T
 • Ohýbačka plechu XOM 2000
 • Ohraňovací lis – CNC TRUBEND 5320
 • Hydraulický lis PYE 100
 • Ručné oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére
 • Zvárací robot šesťosí ABB
 • CNC riadený sústruh NL 1500 SMC – MORI – SEIKI
 • CNC riadený sústruh NL 2500 MC – MORI – SEIKI
 • Vertikálne centrum NV 5000 a1B/40 MORI – SEIKI
 • Horizontálne centrum SH – 403 MORI – SEIKI
 • CNC riadený sústruh SBL 500
 • NC riadený sústruh SPR 100
 • Horizontálna vyvrtávačka WH 10 CNC
 • Horizontálna vyvrtávačka WHQ 13
 • Sústružnícke automaty
 • Klasické sústruhy
 • Frézky horizontálne
 • Frézky vertikálne
 • NC riadená vŕtačka WXR
 • Klasické vŕtačky
 • Brúsky na guľato
 • Brúsky na plocho
 • Brúsky do otvorov
 • Preťahovačka tvarových profilov

MERANIE KVALITY

Kvalita výrobkov má dominantné postavenie a je rozhodujúcim faktorom rozvoja firmy. Na zabezpečenie vysokej úrovne kvality merania výrobkov firma TOPOS TOVARNÍKY a. s. vybudovala klimatizované Kontrolné merné stredisko a kontrolné zóny priamo vo výrobe vybavené najmodernejšími meracími zariadeniami.

 • Trojrozmerný prístroj DEA Global Performance, pracovný rozsah 500/1000/700
 • Mobilné 6-osé 3D meracie rameno Romer Absolute Arm 7535, pracovný rozsah 3,5 m
 • Konturograf Perthometer MAHR
 • Drsnomer Mitutoyo SJ-301
 • Povlakomer SONACOAT F
 • Ďalšie komunálne meradlá: digitálne výškomery, digitálne dutinomery, digitálne mikrometre, pasametre a pod.

ISO CERTIFIKÁTY

Certifikát STN EN ISO 9001
Systém manažérstva kvality

Certifikát STN EN ISO 14001
Systém environmentálneho manažérstva

Certifikát STN EN ISO 3834-2
Systém manažérstva kvality vo zváraní